Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός χώρου ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μέσα στον οποίο ο θεραπευόμενος θα ξεδιπλώσει σταδιακά τα θέματα που τον αφορούν και θα αφηγηθεί την προσωπική του ιστορία. Με την υποστήριξη του θεραπευτή θα εξερευνήσει προσωπικά ερωτήματα όπως «Τι θέλω; Τι χρειάζομαι; Τι φοβάμαι; Γιατί συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι; Γιατί με κατακλύζουν κάποια συναισθήματα;». Μέσα από την εξερεύνηση αυτή θα αρχίσει να ανιχνεύει ανεπίλυτα ζητήματα από το παρελθόν και να συνδέει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο παρόν με τις σημαντικές σχέσεις της ζωής του. Κατανοώντας  βαθύτερα τον εαυτό του και τον τρόπο που λειτουργεί, μπορεί να διαχειρίζεται με τρόπο πιο συνειδητό και αποτελεσματικό όσα τον απασχολούν. Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων ξεκινά με ατομικές συνεδρίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μία φορά την εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες σε σταθερή μέρα και ώρα, και στη συνέχεια μπορεί να πάρει τη μορφή της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Η διάρκειά της εξαρτάται από το αίτημα του θεραπευόμενου, τις ανάγκες του και από τους θεραπευτικούς στόχους που τίθενται από κοινού με τον θεραπευτή.