Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι γονείς επεξεργάζονται διάφορα θέματα γύρω από το μεγάλωμα των παιδιών τους και τη   γονεϊκότητα. Ο ρόλος του συμβούλου είναι, αφενός, να προσφέρει συναισθηματική στήριξη σε φάσεις που ο γονεϊκός ρόλος μπορεί να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος, απαιτητικός και πιεστικός και, αφετέρου, να βοηθήσει τους γονείς να επικοινωνήσουν πιο ουσιαστικά με τα παιδιά τους, συμβάλλοντας, έτσι, στην υγιή ψυχολογική τους ανάπτυξη. Πιο αναλυτικά, οι γονείς σταδιακά εξελίσσουν τις δεξιότητες που έχουν στο να ακούνε προσεκτικά τα παιδιά τους, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα βοηθάνε να τα ονομάζουν και να τα ρυθμίζουν και να θέτουν όρια με σταθερότητα και φροντίδα.

 

Το πώς είναι κανείς ως γονιός και ο τρόπος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών του συνδέεται στενά με την ιστορία του και με τα βιώματα που έχει από την οικογένεια καταγωγής του. Γι αυτό το λόγο, ο σύμβουλος ενθαρρύνει τους γονείς να μιλήσουν και για τη δική τους παιδική ηλικία, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση αυτών των επιρροών. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων δίνεται χώρος να συζητηθεί και η συνεργασία μεταξύ των δύο γονέων, καθώς η ποιότητά της αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ασφάλειας ή ανασφάλειας για τα παιδιά. Η συχνότητα των συναντήσεων είναι εβδομαδιαία ή ανά δύο εβδομάδες και η διάρκεια της συμβουλευτικής γονέων ποικίλλει ανάλογα με το αίτημα που υπάρχει σε κάθε περίπτωση.